KUNHEGYES JÁRÁSI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

PROJEKT BEMUTATÁSA

 

 

Kunhegyes Város Önkormányzata és a Jász‐Nagykun‐Szolnok Megyei Kormányhivatal konzorciumban nyújtott be pályázatot a TOP‐5.1.2‐16 kódszámú „Helyi foglalkoztatási együttműködések” című Pályázati Felhívásra. TOP‐5.1.2‐15‐JN1‐2016‐00008 kódszámmal és „Humánerőforrás bővítése a Kunhegyesi Foglalkoztatási Paktum Keretében” címmel a pályázat támogatásban részesült. A Konzorcium tagjai fontos feladatnak tartják a Kunhegyesi járás gazdaságának fellendítését, foglalkoztatási szintjének és a lakosság életszínvonalának növelését. A Kunhegyesi járás területén működő vállalkozások és egyéb munkaadók számára egyre nagyobb problémaként jelentkezik a munkaerő megtartása, a megfelelő mennyiségű és minőségű munkaerő megtalálása. A támogatási kérelem alapvető célja a foglalkoztatottsági szint növelése, a magasan képzett munkaerő rendelkezésre állása, a szakképzés minőségi javítása, a hátrányos helyzetű lakosság tartós munkaerő‐ piaci integrációja és a helyi partnerségek megerősítése, ezáltal pedig a járás gazdasági helyzetének és versenyképességének javítása.

A Kunhegyesi Járási Foglalkoztatási Paktum a munkaerő‐piaci szereplők megállapodásban rögzített összefogása azzal a céllal, hogy:

 • megismerjék a járási foglalkoztatási nehézségek és munkanélküliség okait,
 • hozzájáruljanak foglalkoztatást elősegítő programok megvalósításához,
 • hozzájáruljanak a térségi szereplők gazdasági és humánerőforrás fejlesztési elképzeléseinek és céljainak összehangolásához, ill. a problémákra való megoldás kereséséhez, valamint
 • a foglalkoztatási célok eredményes megvalósítása érdekében a pénzügyi források összehangolásához.

Az Együttműködési Megállapodást aláírók felelősséget éreznek a térség foglalkoztatási helyzetéért és készek lehetőségeiket a térség gazdaságfejlesztési céljainak szolgálatába állítani. A Paktum célkitűzései alapvetően kapcsolódnak az országos és megyei foglalkoztatáspolitikai célokhoz és a térség gazdaságfejlesztési elképzeléseihez.

A program általános célja:
 
A Kunhegyesi járás gazdaságának megerősítését, a társadalmi folyamatok megújítását, valamint munkaerő‐piaci, foglalkoztatási és képzési fejlesztések összehangolását támogató módszerek kialakítása, bevezetése és megvalósítása.
 
Specifikus célok:
 
⦁ A gazdasági és társadalmi rendszerekben megjelenő negatív folyamatok visszafordítását támogató lépések, tevékenységek megvalósítása a járás versenyképességének erősítése érdekében
⦁ A járás munkaerő‐piaci, foglalkoztatási, képzési struktúrájának, összekapcsolódásának javítása, megerősítése

A Foglalkoztatási Paktumot létrehozó első szervezetek a következők, mely szervezetek képviselői együttműködési megállapodást kötöttek.

 

 

Szervezet megnevezése

Szervezet székhelye/telephelye

1

Kunhegyes Városi Önkormányzat

5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.

2

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

5000 Szolnok, Kossuth Lajos utca 2.

3

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat

5000 Szolnok, Kossuth Lajos utca 2.

4

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

5000 Szolnok, Verseghy park 8.

5

Abádszalók Város Önkormányzata

5241 Abádszalók, Deák Ferenc u. 12.

6

Tiszagyenda Községi Önkormányzata

5233 Tiszagyenda, Szent Mihály u. 20.

7

Tiszabura Községi Önkormányzat

5235 Tiszabura, Kossuth Lajos út 52.

8

Tomajmonostora Község Önkormányzata

5324 Tomajmonostora, Széchenyi út 63.

9

Tiszabő Községi Önkormányzat

5232 Tiszabő, Fő utca 47.

10

Tiszaroff Község Önkormányzata

5234 Tiszaroff, Szabadság út 22.

11

Kunhegyesi Mikro- Térségi Szociális Társulás

5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.

12

Abádszalók-Kunhegyes Közös Szennyvízkezelő Társulás

5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.

13

Szuper Beton Kft

1151 Budapest, Szántóföld u. 1.

14

4 ÉK Kft

5340 Kunhegyes, Malom utca 13.

15

Agromix 2002 Kft

5340 Kunhegyes, Tiszagyendai u. 3246/2 hrsz

16

Bojti Imre

5300 Karcag, Damjanich u. 56.

17

Nagykun-Hús Kft

5340 Kunhegyes, Kisér u. 1.

 

Az Együttműködési megállapodás megtekintése


A Kunhegyesi Járási Foglalkoztatási Paktum közvetlen célcsoportját azon személyek és szervezetek alkotják, akik/amelyek a projekt keretében nyújtott szolgáltatásnak végső felhasználóinak, kedvezményezettjeinek tekinthetők.

Célcsoporti személyek: a TOP‐5.1.2‐1‐15 felhívás azonosította a közvetlen célcsoportok, akik a térségben munkát vállalni szándékozó, álláskereső hátrányos helyzetű személyek, inaktívak és közfoglalkoztatottak közül kerülnek ki, az alábbi kategóriák szerint:

 • alacsony iskolai végzettségűek
 • 25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők
 • 50 év felettiek
 • GYED‐ről, GYES‐ről, ápolási díjról visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek
 • foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők
 • tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek
 • megváltozott munkaképességű személyek
 • roma nemzetiséghez tartozó személyek
 • inaktívak
 • közfoglalkoztatottak